ZARZĄD FUNDACJI

Krystyna Jaetke – Członek Zarządu

Dorota Litwińska – Członek Zarządu

Magdalena Wenta – Prezes Zarządu