Exhibitions

Du bist schön

Fotografia, lustro naszych czasów: Jesteś piękna/-y!

Piękno wiele ma imion, ale zawsze zniewalało. Zniewalało obserwujących, a jeszcze bardziej tych, którzy ulegli obsesyjnej konieczności bycia nieustannie pięknym. Nieszczęściem naszych czasów jest coraz bardziej powszechny dostęp do inwazyjnych kuracji upiększających. W pogoni za urodą ludzie są w stanie poddawać się wielokrotnym operacjom, zaciągać długi, porzucać rodziny i szczerych przyjaciół.

Wystawa prezentuje piękno, które nie jest doskonałe. Gdy w czasach mediów społecznościowych w sieci można tworzyć nowego idealnego siebie, odwagą jest bycie sobą bez względu na ponadczasową urodę, nadwagę, okaleczenia na przykład spowodowane ciężką chorobą lub bunt młodości. Czy jest to odwaga wyrażanie siebie przez oszpecanie swojego wizerunku i deformowanie własnego wyglądu? Ile cierpień możemy znieść, żeby być pięknym w sensie narzuconych przez drugiego człowieka lub reklamę „idealnych” wzorów piękności?

W tej wystawie artyści uwiecznili ludzi, w których dostrzegli piękno. Wszystkich cechuje odwaga, czyli akceptacja niedoskonałości, czyli śmiałe wyrażanie swojego charakteru. Fotografia jest zwierciadłem naszych czasów i naszego otoczenia. Możemy różnić się kolorem skóry, językiem i preferencjami, ale nie różnimy się w wewnętrznej potrzebie definiowania siebie na zewnątrz. Fotografia, to obraz własnych wewnętrznych emocji w świadomej lub nieświadomej interakcji ze światem zewnętrznym. Nie mamy kontroli nad tym w jakiej kulturze żyjemy, czyli w jakim miejscu geograficznym, w jakim czasie i w jakim środowisku społecznym się rodzimy, ale te faktory określają, kim jesteśmy. Ta przypadkowość naszego istnienia wpływa na to, jak piękni musimy być.

Nasza wystawa daje tylko mały wgląd w polską rzeczywistość, ale czy naprawdę Polska różni się dziś od innych państw? Naszym celem jest rozpoczęcie globalnego dialogu na temat co oznacza bycie pięknym w danej kulturze i w dzisiejszych czasach. Dla mnie, jako kurator wystawy, najbardziej ekscytująca jest możliwość przedstawienia artystów, których różni przede wszystkim bardzo odmienne curriculum artystyczne, czyli to w jaki sposób dotarli do fotografii jako medium wyrażania swojego punktu patrzenia na świat. Nacisk w pokazanych pracach kładziony jest na artystyczne walory zdjęć dokumentujących różne aspekty życia – pełne kontrastów!

Serdecznie zapraszam do dialogu artystycznego.

Magdalena Wenta